Spoznavanje okolja

 • DOMOV
 • 3. RAZRED
Spoznavanje okolja

  Spoznavanje okolja

  VSTOP V UČILNICO

  VSEBINA

  V 3 razredu osnovne šole se v sklopu portala YUNO – tvoja šola otroci seznanijo z vsebinami iz javnega učnega načrta.

  Predmet gospodinjstvo je razdeljen na vsebinskih sklopov:

  • Prostor
  • Čas
  • Pojavi
  • Jaz
  • Snovi
  • Sile in gibanje
  • Človek
  • Živa bitja
  • Skupnosti
  • Promet
  • Odnosi
  • Okolje

  Znotraj vsakega skopa učitelj temeljito predela učno snov in znanje dodatno utrdi z medpredmetnim povezovanjem.

  Vsaka lekcija je sestavljena iz:

  1. VIDEO RAZLAGE SNOVI,
  2. ZAPISKA,
  3. VAJ in
  4. REŠITEV Z RAZLAGO.

  Na portalu je na voljo 52 lekcij. Kar predstavlja celotno snov po veljavnem javnem učnem načrtu.

  STROKOVNI PRISTOP

  Vsa gradiva na portalu YUNO – tvoja šola so pripravljena po učni metodi YUNO.

  Slednja zagovarja in zasleduje filozofijo poučevanja s smislom in osredotočanjem na bistvo. Vsi mi lahko znanje nadgrajujemo zgolj, ko imam dovolj trdne temelje, na katerih lahko gradimo. Z osmišljanjem, medpredmetnim povezovanjem ter praktično uporabnostjo naučenega. S tem zavedanjem je pripravljena vsaka posamezna učna lekcija.

  Gradiva temeljijo na usmerjanju fokusa na učni proces in so zato brez motečih elementov, ki bi lahko vodili k motenju pozornosti. Posebna skrb je izkazana tudi posameznikom z disleksijo, saj lahko pri vseh učnih gradivih izbirajo med običanjo in diskletično tipografijo (font).

  Nobena lekcija ni daljša od 11 minut, zapiski so kratki in omogočajo otroku, da jih opremi (dopiše, doriše, pobarva) po svoje. Vaje in rešitve so namenjene tiskanju, saj s tem vzpodbujamo grafomotorične spretnosti in skrajšujemo čas, ki ga otrok preživi za ekranom.

  • PREVERJENO

   V skladu z javno veljavnim učnim načrtom.

  • STROKOVNO

   Vsebine je pripravila Nina Kostrevc, profesorica razrednega pouka

  • BISTVO

   Znanje predajamo očiščeno balasta in brez velikih besed. Preprosto in razumljivo!

  • (P)OSEBNO

   Prilagojeno vsem čudovitim divergentnim posameznikom.

  • SRČNO

   Poučujemo z ljubeznijo in odgovornostjo.

  • KATEGORIJE
   3. RAZRED

  Učne lekcije v tem predmetu

  Prostor

  Pokrajine v Sloveniji
  POKRAJINE
  SLOVENIJA
  PROSTOR

  V tej lekciji ti predstavim pokrajine v Sloveniji in njihove glavne značilnosti.

  Orientacija
  GLAVNE SMERI NEBA
  ORIENTACIJA
  KOMPAS
  ZEMLJEVIDI

  Veš, na katere načine se lahko orientiraš in kako se orientiraš s pomočjo kompasa.

  Vas
  SLOVENIJA
  PROSTOR
  VAS

  V tej lekciji ti predstavim vas in našteti njene glavne značilnosti.

  Skica in načrt, zemljevid
  ORIENTACIJA
  KOMPAS
  ZEMLJEVIDI
  SKICA
  NAČRT

  Pomagam ti prepoznati razliko med skico, načrtom in zemljevidom, kateri so sestavni deli zemljevida in kako zemljevid uporabljamo.

  Tržnica
  SLOVENIJA
  PROSTOR
  TRŽNICA

  V tej lekciji te naučim, kaj je tržnica in kakšna je ponudba na njej.

  Glavne smeri neba
  GLAVNE SMERI NEBA
  SEVER
  JUG
  VZHOD
  ZAHOD
  ORIENTACIJA
  KOMPAS
  V tej lekciji te naučim, katere so glavne smeri neba in kaj je kompas.
  Mesto
  SLOVENIJA
  PROSTOR
  MESTO

  V tej lekciji ti predstavim mesto in njegove glavne značilnosti.

  Svet
  SLOVENIJA
  SVET
  CELINE

  V tej lekciji te naučim, katere celine so na našem planetu.

  Kmetija
  SLOVENIJA
  PROSTOR
  VAS
  KMETIJA

  V tej lekciji ti predstavim kmetijo, katere dejavnosti so zanjo značilne in kako se le-te spreminjajo glede na letni čas.

  Čas

  Pojavi

  Jaz

  Snovi

  Sile in gibanje

  Človek

  Živa bitja

  Skupnosti

  Promet

  Odnosi

  Okolje

  VEČ

  Spoznavanje okolja

  Spoznavanje okolja

  Kako se učiti?

  Kako se učiti?

  Matematika

  Matematika

  Slovenščina

  Slovenščina